Cách đặt hàng

  • Đặt hàng qua điện thoại
  • Khách hàng có thể gọi hoặc sms vào số Hotline: 0931.215.460
  • Vui lòng cung cấp thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, mã số , cỡ size (nếu có), số lượng) và thông tin giao hàng khi chọn mua sản phẩm
  • Đặt hàng trên website dacsanlonghai.com

Vui long click vào nút “chọn mua” để  chọn sản phẩm
Lưu ý: Sau khi đặt hàng khách hàng phải điền đầy đủ các thông tin để Đặc Sản Long Hải có thể liên hệ và giao hàng đúng địa chỉ